عملکرد بذر ذرت مای اگروئست رقم 73MAY81

درباره عملکرد بذر ذرت مای اگروئست رقم 73MAY81

اگر بخواهیم درباره عملکرد بذر ذرت مای اگروئست رقم 73MAY81 قضاوت کنیم ،لازم است ابتدا اطلاعاتی درباره جنبه های کیفی و کمی این بذر داشته باشیم ، سپس به بررسی عوامل و مسائل تاثیر گذار بر کیفیت و کمیت تولید آن پرداخته و آنگاه با یک دید باز تر نسبت به قضاوت درباره عملکرد بذر ذرت مای اگروئست رقم 73MAY81 اقدام کنیم ، البته با در نظر گرفتن این موضوع که همیشه منظور از عملکرد ،تناژ تولید نیست و جنبه های کیفی همچون میزان فیبر ، ماده خشک ، درصد پروتئین ، میزان املاج و سایر سطوح موثر بر کیفیت تولید دام نیز از اهمیت غیر قابل انکاری برخوردار است که در تعریف عملکرد بذر ذرت مای رقم 73MAY81 می بایست مد نظر قرار داد .

از سوی دیگر نباید از این نکته کلیدی نیز غافل ماند که بذر ذرت مای اگروئست رقم 73MAY81 از ارقام دسته فائو 700 با دوره رسیدگی (دیر رس و میان رس) محسوب می شود که این موضوع در کیفیت علوفه و دانه بی تاثیر نیست .

نکات مهم در بررسی کمی عملکرد بذر ذرت مای اگروئست رقم 73MAY81

با در نظر داشتن آنچه در بالا اشاره شد ، قبل از هر موضوعی که در سر فصل قضاوت درباره عملکرد این بذر ذرت قرار گیرد باید نکات زیر را مد مد نظر قرار داد :
1- عملکرد بذر ذرت مای اگروئست رقم 73MAY81 در کشت اول مد نظر قرار گرفته یا در کشت دوم ؟ لازم به توضیح است سوال مورد نظر به جهت تراکم بوته در واحد سطح در دو نوع کشت (اول یا بهاره و دوم یا پائیزه) پرسیده می شود ، در کشت اول توصیه جهت زیر کشت بردن استاندارد 90 تا 100 هزار بوته است و در کشت دوم (پائیزه) برای 65 تا 75 بوته در هکتار ، که با این توضیح معادلات مورد نظر همواره تحت تاثیر فصل قرار خواهد گرفت.
2- در هنگام صحبت درباره میزان عملکرد بذر ذرت مای مذکور ، هیبرید و استاندارد بودن بذور در مقایسه با یکدیگر و به تفکیک سنجیده شود.
3- شرایط کشت به لحاظ تغذیه و مبارزه به موقع با آفات و امراض در سنجش مقایسه ای عملکرد بذر ذرت مای اگروئست رقم 73MAY81 یکسان در نظر گرفته شود .
4- اراضی زیر کشت به لحاظ مهندسی (تسطیح ، سیستم های آبیاری ، مکانیزاسیون) دارای حداقل های لازم باشند .
5- در سنجش عملکرد این رقم معیارهای کیفی مثل (درصد پروتئین ، میزان ویتامینها و املاح ، ماده خشک هم در نظر گرفته شود ) هم مد نظر قرار گیرد .
6- در هنگام سنجش عملکرد ، عواملی همچون میزان مقاومت به تنش های محیطی ، مقاومت به بیماری ها و … نیز مد نظر قرار گیرد .

تولید در واحد سطح

همانطور که در بالا نیز اشاره شد ، در توضیح توان تولید چه در حوزه تولید علوفه و چه دانه ، نبایستی توانمندی بستر کشت و پیروی از دستور العملهای تغذیه ای را از نظر دور داشت .

اگر در توضیح عملکرد بذر ذرت مای اگروئست رقم 73MAY81 با هدف گذاری تولید (علوفه ای – دانه ای ) ، میزان تولید در واحد سطح را مبنا قرار دهیم ، پتانسیل تولید علوفه بالای 100 تن در هکتار و دانه 17 تن به بالا برای آن دور از انتظار نیست و کاملا در ید قدرت این بذر پر توان است .

از این رهگذر شاید بتوان گفت عملکرد بذر ذرت مای اگروئست رقم 73MAY81 در کلاس بذور فائو 700 یکی از برترینهای آنها چه در تولید علوفه و چه در تولید دانه محسوب می شود .

نقش دوره کشت در عملکرد بذر ذرت مای اگروئست رقم 73MAY81 

یکی از اصولی ترین کارها در زراعت ذرت در نظر گرفتن دوره کشت در تعیین تراکم بوته در مزرعه و بنابراین تاثیر بسیار مستقیم در عملکرد بذر ذرت مای اگروئست رقم 73MAY81 است .

در توضیح بیشتر این موضوع باید گفت در زراعت حرفه ای محصول ذرت ، می بایست شرایط زمین زراعی و اصطلاحا خستگی و سر حال بودن آن در نظر گرفته شود ، به عبارت دیگر اگر زراعت ما کشت اولی محسوب می شود و به زبان ساده تر اگر زراعت در بهار صورت می پذیرید و زمین زراعی در فصول قبل خالی از زراعت بوده بوده و در حال استراحت ، اجازه داریم تراکم محصول را به نیت برداشت علوفه 90 تا 95 هزار بوته در نظر بگیریم ولی اگر زراعت ما کشت دومی محسوب می شود یعنی شروع کشت در پائیز صورت می گیرد معمولا به جهت اینکه در فصل قبلی زمین زیر کشت بوده و اصطلاحا خسته است ، بهتر است تراکم کشت در واحد سطح را تا 65 تا 75 هزار بوته نگه داریم که جوابگوی کیفیت محصول باشیم که اگر در همین فصل موضوع عملکرد را تناژ تولید در واحد سطح قرار دهیم مسلما معادلات مد نظر و پیش فرضی به هم خواهد ریخت .

همانطور که اشاره شد ، در این بخش منظور از دوره اول یعنی کشت بهاره و منظور از دوره دوم کشت پائیزه بذر ذرت است .

مقیاس عملکرد بذر ذرت مای اگروئست رقم 73MAY81 در حوزه تولید سیلویی 

میزان عناصر و آنالیز آزمایشگاهی سیلوی علوفه ای درج شده در جدول (1-1) خود گویای کیفیت عملکرد علوفه حاصل از بذر ذرت مای اگروئست رقم 73MAY81 است.

مواد مغذی مقدار موجود در آنالیز مقادیر استاندارد
ماده خشک 36 % 30-40 %
پروتئین خام 8.5 % 7-9 %
آمونیاک 0.7 % کمتر از 0.9 %
لیگنین 2.8 – 4.1 % 3.1 %
NDF % 43.7 35-55 %
ADF 28.2 % 20-33 %
انرژی خالص برای شیر دهی 0.79 مگا کالری  بیشتر از 0.64 مگا کالری
انرژی خالص برای افزایش وزن 0.9 مگا کالری برای هر کیلو 0.8 تا 1 مگا کالری برای هر کیلو
اسید لاکتیک 6.5 %  بیشتر از 4 %
اسید استیک 2.5 % کمتر از 3 %
نسبت اسید لاکتیک به اسید استیک 2.8 %  1.5 تا 4 %

 

جدول (1-1) آنالیز سیلویی 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید