بهترین بذر ذرت برای مناطق گرمسیری چیست ؟

بهترین بذر ذرت برای مناطق گرمسیری کدام است ؟ این سوال یکی از مهمترین و پر تکرارترین سوالاتی است که در بازدیدهای عمومی از کارشناسان زراعت بذر ذرت پرسیده می شود . قبل از پرداختن به این سوال مهم اما باید دانست که اصولا در جمله سوالی بهترین بذر ذرت برای مناطق گرمسیری کدام است […]

بیشتر بخوانید

بذر ذرت دکالب 7240 ، بهترین بذر ذرت با تناژ بالا !

یکی از سوالات فراگیر و پر پرسش در بین کشاورزان ذرت کار در مورد انتخاب بهترین بذر ذرت با تناژ بالاست و فراوانی این سوال آنقدر بالاست که گاها به معضلی بزرگ برای انتخاب نوع بذر ذرت جهت کشت در مزرعه آنها تبدیل شده است و این موضوع زمانی بزرگتر و بغرنج تر می شود […]

بیشتر بخوانید