می گویند بذر ذرت پادشاه بذر غلات است ! ، به درستی یا غلط بودن این موضوع کاری نداریم اما ذرت از مهمترین غلات استراتژیک در دنیاست و طبعا بذر ذرت هم از اهمیت فوق العاده در تولید ذرت برخوردار است .

این بذر به دلیل استفاده بسیار زیاد در خوراک دام و انسان بسیار مورد توجه قرار گرفته و در بسیاری از نقاط جهان کشت می‌شود. یکی از برتریهای بذر ذرت نسبت به سایر بذور غلات ، سازگاری آن با شرایط مختلف آب و هوایی دنیا است.
اما بذر ذرت در مناطق گرمسیری رشد بهتری از خود نشان داده و محصول بیشتری نیز تولید می‌نماید.

در هر هکتار مزرعه ذرت می‌بایست حدود 15 تا 20 تن دانه آن و حدود 85 تا 110 تن علوفه برداشت شود. بذر ذرت بعد از گندم و برنج بیشترین مصرف خوراکی را نیز به نام خود به ثبت رسانده است.
جالب است که سابقه کشت این بذر نیز بسیار زیاد بوده و به 8 تا 10 هزار سال قبل برمی‌گردد. برای اولین بار توسط بومی‌های کوبا مشت شده و نام این محصول نیز در زبان لاتین برگرفته از نام این قبیله می‌باشد. کریستف کلمب این بذر را با خود از آمریکا به اروپا آورد.

بذر ذرت انواع مختلفی داشته و در گونه‌های مختلف به صورت یک ساله کشت می‌شود. برای شناخت گیاه آن نیز می‌توانید به مشخصات آن توجه نمایید. طول این ساقه‌ها از 60 سانتی‌متر تا چندین متر متغیر است. ساقه‌های سفت که قطر آنها حدود 3 سانتی‌متر است.

ذرت انواع و گونه‌های مختلفی نیز دارا می‌باشد که این گونه‌ها بسته به شرایط محیطی کشت شده و از نظر مزه و نوع استفاده تفاوت‌هایی هم با هم دارند.

اما در یک دسته بندی کلی بذر ذرت های موجود در بازار ایران را به دو دسته بذر ذرت های خارجی و بذر ذرت های داخلی تقسیم بندی می کنیم.

بذر ذرت خارجی زیادی در بازار ایران با برندهای رنگارنگ وجود دارد ، اما در یک دسته بندی کلی ، تمامی بذر ذرت خارجی علوفه‌ای و دو منظوره موجود در بازار ایران به 3 دسته تقسیم می شوند :

  1. گروه زودرس یا فائو 200 : با دوره رسیدگی 70 تا 75 روزه
  2. گروه متوسط رس یا فائو 500 و 600 : با دوره رسیدگی 80 تا 90 روزه همانند بذر ذرت اگروئست ESTAR و همچنین بذر ذرت اگروئست رقم HADIL
  3. گروه دیررس یا فائو 700 : با دوره رسیدگی 90 تا 100 روزه هستند همانند بذر ذرت اگروئست رقم 73MAY81

*فائو یک عنوان بین المللی برای بذور دو منظوره علوفه ای دانه ای است که بر اساس دوره رسیدگی تعریف می شود .