اینجا فضایی برای نمایش تجربیات شماست و ما از تجربیات تصویری شما استقبال می کنیم.

درباره بذر ذرت مای اگروئست رقم 73MAY81

بذر ذرت مای اگروئست رقم 73MAY81 ، از دسته بذور ذرت خارجی محصول کمپانی اگروئست کشور ترکیه است ، این بذر دو منظوره (علوفه ای – دانه ای) ، هیبرید و مناسب کشت اول جهت تولید دانه و کشت دوم جهت تولید علوفه است.
ویژگیها :
مناسب کاشت در اقلیمهای مختلف کشور
رکورد تولید علوفه 100 تن و دانه بالای 20 تن در هکتار 
مقاومت عالی به بیماریها و تنش ها
متعلق به گروه فائو 700
دوره برداشت علوفه :  85 الی 90 روز
دوره برداشت دانه ای :  120 تا 130 روز
دور بلال 14 تا 18 ردیف
دارای سیستم ریشه ای قوی و گسترده
دارای ساقه ای قطور که علاوه بر افزایش تناژ در برداشت علوفه ای،مقاوم به خوابیدگی و شکستگی می باشد.

بذر ذرت ترک اگروئست رقم ESTAR

بذر ذرت ترک ESTAR اگروئست ، از دسته بذور ذرت ترک اگروئست و از ارقام بسیار پر تولید و با رشد رویشی سریع ، 2 منظوره علوفه ای دانه ای و سازگار با اقلیم ایران است .
ویژگیها :
مناسب کاشت در اقلیمهای مختلف کشور
مناسب برای کشت اول جهت تولید دانه و دوم جهت تولید علوفه
مقاومت عالی به بیماریها و تنش ها
متعلق به گروه فائو 600
دوره برداشت علوفه :  85 الی 90 روز
دوره برداشت دانه ای :  120 تا 130 روز
دور بلال 14 تا 18ردیف
دارای سیستم ریشه ای قوی و گسترده
دارای ساقه ای قطور که علاوه بر افزایش تناژ در برداشت علوفه ای،مقاوم به خوابیدگی و شکستگی می باشد.

آغاز عملیات زراعی کشت بهاره 1403 بذر ذرت دکالب و بذر ذرت مای اگروئست رقم 73MAY81

عملیات کشت بهاره بذر ذرت دکالب و بذر ذرت مای 73MAY81
اهمیت مکانیزاسیون و بهبود قابل توجه راندمان تولید
آغاز عملیات کشت بهاره بذر ذرت دکالب و بذر ذرت مای اگروئست رقم 73MAY81
توجیه و آموزش نیرو شرط لازم برای افزایش کارآمدی
عملیات کشت بهاره بذر ذرت دکالب و بذر ذرت مای 73MAY81
مهندس امیر سرخه مدیر عامل شرکت کشاورزی معجزه سرخه و همکاران در آغاز عملیات زراعی 1403
عملیات کشت بهاره بذر ذرت دکالب و بذر ذرت مای 73MAY81
رعایت فاصله بین بذور 12 سانتی و عمق کشت 5 سانتی متر برای حداکثر بهره وری ضروری است.
آغاز عملیات کشت بهاره بذر ذرت دکالب و بذر ذرت مای اگروئست رقم 73MAY81
عملیات بذر مال بذر ذرت با محلول استیم سیف اسپانیایی
عملیات کشت بهاره بذر ذرت دکالب و بذر ذرت مای 73MAY81
کالیبراسیون و دقت سنجی از ضروریات آغاز عملیات کشت است.

                           مزرعه بذر ذرت MAY اگروئست رقم 73MAY81 در استان فارس

کلیپ فوق مزرعه بذر ذرت MAY اگروئست 73MAY81 متعلق به کشاورز گرامی آقای سلمان کشاورزی را نشان می دهد . رکورد برداشت 14 تن دانه خشک ، مزرعه واقع در شهرستان داراب استان فارس است.