اینجا فضایی برای نمایش تجربیات شماست و ما از تجربیات تصویری شما استقبال می کنیم.

بذر ذرت ترک اگروئست رقم ESTAR

بذر ذرت ترک ESTAR اگروئست ، از دسته بذور ذرت ترک اگروئست و از ارقام بسیار پر تولید و با رشد رویشی سریع ، 2 منظوره علوفه ای دانه ای و سازگار با اقلیم ایران است .
ویژگیها :
مناسب کاشت در اقلیمهای مختلف کشور
مناسب برای کشت اول جهت تولید دانه و دوم جهت تولید علوفه
مقاومت عالی به بیماریها و تنش ها
متعلق به گروه فائو 600
دوره برداشت علوفه :  85 الی 90 روز
دوره برداشت دانه ای :  120 تا 130 روز
دور بلال 14 تا 18ردیف
دارای سیستم ریشه ای قوی و گسترده
دارای ساقه ای قطور که علاوه بر افزایش تناژ در برداشت علوفه ای،مقاوم به خوابیدگی و شکستگی می باشد.

آغاز عملیات زراعی کشت بهاره 1403 بذر ذرت دکالب و بذر ذرت مای اگروئست رقم 73MAY81

عملیات کشت بهاره بذر ذرت دکالب و بذر ذرت مای 73MAY81
اهمیت مکانیزاسیون و بهبود قابل توجه راندمان تولید
آغاز عملیات کشت بهاره بذر ذرت دکالب و بذر ذرت مای اگروئست رقم 73MAY81
توجیه و آموزش نیرو شرط لازم برای افزایش کارآمدی
عملیات کشت بهاره بذر ذرت دکالب و بذر ذرت مای 73MAY81
مهندس امیر سرخه مدیر عامل شرکت کشاورزی معجزه سرخه و همکاران در آغاز عملیات زراعی 1403
عملیات کشت بهاره بذر ذرت دکالب و بذر ذرت مای 73MAY81
رعایت فاصله بین بذور 12 سانتی و عمق کشت 5 سانتی متر برای حداکثر بهره وری ضروری است.
آغاز عملیات کشت بهاره بذر ذرت دکالب و بذر ذرت مای اگروئست رقم 73MAY81
عملیات بذر مال بذر ذرت با محلول استیم سیف اسپانیایی
عملیات کشت بهاره بذر ذرت دکالب و بذر ذرت مای 73MAY81
کالیبراسیون و دقت سنجی از ضروریات آغاز عملیات کشت است.

کیفیت کشت بذر ذرت اگروئست رقم ESTAR