بهترین بذر ذرت خارجی در ایران چیست ؟

اما با آنچه در بالا اشاره شد ، اگر از زاویه حجم تولید و تناژ عملکردی چه به لحاظ تولید علوفه و چه تولید دانه به موضوع انتخاب بذر ذرت دکالب 7240 به عنوان بهترین بذر ذرت خارجی در ایران بپردازیم باید گفت بذر ذرت دکالب 7240 بر اساس گزارشها و اعلام شرکت آلمانی آمریکایی بایر مونسانتو

بیشتر بخوانید

بذر ذرت دکالب 7240 ، بهترین بذر ذرت با تناژ بالا !

یکی از سوالات فراگیر و پر پرسش در بین کشاورزان ذرت کار در مورد انتخاب بهترین بذر ذرت با تناژ بالاست و فراوانی این سوال آنقدر بالاست که گاها به معضلی بزرگ برای انتخاب نوع بذر ذرت جهت کشت در مزرعه آنها تبدیل شده است و این موضوع زمانی بزرگتر و بغرنج تر می شود […]

بیشتر بخوانید