کلات های آهن ، ویژگیها و برتریها نسبت به مکملهای مشابه

عنصر آهن ، در رشد و نمو طبیعی گیاه و طی شدن فرآیندهای روتین آن از اهمیت خاصی برخوردار است که کمک شایانی به حفظ سلامت گیاه کرده و نیز باعث بهبود کیفیت و مقاومت گیاهان در برابر بیماری‌ها و تنش‌های محیطی می شود. ضمنا آهن در گیاهان در پدیده سنتز کلروفیل نقش مهمی دارد […]

بیشتر بخوانید

کودهای کلات و اهمیت آنها در تغذیه گیاهان

کود کلات آهن بیوفیلد 6% ، یکی از بهترین و مفیدترین کودهای ریز مغذی آن هم به صورت کلات کمپانی بیوفیلد اسپانیا است که می تواند عنصر آهن را که نقش مهمی در فرآیند فتوسنتز

بیشتر بخوانید