تاثیر کلسیم و مکملهای آن بر کیفیت میوه

کلسیم از عناصر پرمصرف و ماکرو ثانویه و از مهم‌ترین عناصر معدنی است. کلسیم تعیین‌کننده کیفیت میوه بخصوص در درختان پسته، سیب و گلابی است. این عنصر در مناطق سردسیر بهتر جذب می‌شود و این‌ یکی از دلایلی است

بیشتر بخوانید