بهترین بذر ذرت برای مناطق گرمسیری کدام است ؟ این سوال یکی از مهمترین و پر تکرارترین سوالاتی است که در بازدیدهای عمومی از کارشناسان زراعت بذر ذرت پرسیده می شود .
قبل از پرداختن به این سوال مهم اما باید دانست که اصولا در جمله سوالی بهترین بذر ذرت برای مناطق گرمسیری کدام است ؟ ، بخش مناطق گرمسیری و یا (tropical areas) از سایر بخشهای آن اهمیت بیشتری دارد چرا که مفهوم بهترین بذر ذرت یک منشور چند وجهی است که می توان آن را از زوایای مختلف مورد کنکاش و مطالعه قرار داد و هر دفعه نیز مفهوم جدیدتری را از آن برداشت کرده و مورد بررسی قرار داد ، اما زمانی که به مناطق گرمسیری و حاره ای اشاره می شود اصولا مفهوم یکسانی در اذهان متبادر می شود و تفرقی در برداشتها نیست .

بهترین بذر ذرت برای مناطق گرمسیری کدام است ؟

قبل از پرداختن به سوال بهترین بذر ذرت برای مناطق گرمسیری کدام است ؟ ابتدا سعی می کنیم معیارهای لازم برای انتخاب بهترین بذر ذرت را تعریف کنیم .
اصولا در زراعت بذر ذرت می بایست چند پارامتر را در نظر گرفت و میزان قضاوت را برای انتخاب بهترین بذر ذرت مناطق گرمسیری را بر مبنای این پارامترها مورد سنجش قرار داد .

معیارهای انتخاب یک بذر ذرت مناسب چیست ؟

برای داشتن یک قضاوت مناسب در انتخاب بذر ذرت مناسب ، از دو دیدگاه می توان به موضوع نگاه کرد : اول معیار کیفیت تولید محصول و موضوع دوم کمیت تولید آن ، اما همانطور که در مقاله ……. نیز اشاره شد و واقعیت داستان نیز همان است معمولا کمیت تولید بیشتر مورد توجه کشاورز تولید کننده است و کیفیت تولید مورد نظر مصرف کننده نهایی و یا دامدار ، اما از آنجایی که موضوع مورد بحث در این مقال از دیدگاه تولید کننده یعنی کشاورز قرار است مد نظر باشد لذا می بایست لاجرم کمیت و تناژ را مقدم بر بر معیارهای کیفی همچون میزان پروتئین ، فیبر ، ویتامینها ، املاح و …. مد نظر قرار داد و از این منظر به موضوع نگریست .

از سوی دیگر از آنجایی که اصولا ذرت گیاه بومی مناطق گرمسیر است و بهترین عملکرد خود را نیز در این مناطق از خود نشان می دهد باید در نظر داشت که سوال انتخاب بهترین بذر ذرت برای مناطق گرمسیری خیلی هم چالش برانگیز نیست چرا که اصولا کشت ذرت خصوصا در نوبت اول در فصول گرم سال صورت می گیرد و در مناطق معتدل و حتی خنک فلات ایران هم گرما را کم و بیش تجربه می کنند و اگر مقیاس قضاوت در مورد ماه مناسب برای کشت در فصول گرم را در مناطق مختلف کشور را به  طور میانگین 17 درجه سانتی گراد در سردترین ساعت شبانه روز یعنی حدود 3 نیمه شب قرار دهیم شاید 70 درصد از نقاط مورد اشاره در کشور در تابستان این تجربه دار داشته باشند و از این حیث شکاف تغییرات دمایی در کشور خیلی عمیق نباشد !

نقش کمیت و تناژ نهایی در انتخاب بهترین بذر ذرت برای مناطق گرمسیری

شاید شنیده باشید که قضاوت خیلی از افراد غیر متخصص در مورد کیفیت تناژ علوفه ای ذرت بر اساس حجم و بزرگی بوته و اصطلاحا رخ بوته است که در آن تنه و ساقه بوته ذرت در نظر گرفته نشده نمی شود و این نکته از نظرها پنهان می ماند اما حرفه ای ها می دانند که تنه یا ساقه ذرت بیشترین نقش را در بالا بردن تناژ نهایی محصول بازی می کند و از این رهگذر بیشترین توجه ما در امر پرورش هم بایستی به قطر تنه ، کیفیت گره ها و تعداد آنها ، کیفیت و تنومندی بافت آوندی آن و از همه مهمتر ارتفاع گیری آن باشد و این امر شاید اهمیت بیشتری نسبت به برگ ، پهنای آن و تعداد آن داشته باشد . بنابراین در انتخاب بهترین بذر ذرت برای مناطق گرمسیری حتما می بایست به وضعیت ساقه گیاه توجه ویژه داشت .

دیدگاهتان را بنویسید