بذر ذرت دکالب 7240

یکی از سوالات بسیار زیاد و پر پرسش در بین کشاورزان و مخصوصا کشاورزان ذرت کار عمده ایران ، انتخاب بهترین بذر ذرت خارجی در ایران است و این سوال آنقدر برای آنان اهمیت دارد (که البته تا حدودی هم به درستی تصور می کنند) مهمترین پارامتر دخیل در یک زراعت ذرت موفق انتخاب بذر مناسب است .

انتخاب بذر در زراعت ذرت آنقدر مهم و با اهمیت است که همه فرآیندهای دیگر زراعی از عملیات خاکورزی تا کوددهی و برداشت را تحت تاثیر خود قرار می دهد به عنوان مثال انتخاب یک بذر خاص تحت نام A سبب انتخاب و برنامه ریزی متفاوت تری نسبت به بذر B  با توانمندی و خصوصیات دیگر می شود .

از طرفی در یک دسته بندی کلی بذور ذرت موجود در بازار کشاورزی کشور را می توان به دو دسته خارجی و داخلی تقسیم بندی کرد که در این مقال موضوع بذور ذرت خارجی بازار ایران است و سعی خواهیم کرد به معیارهای انتخاب بهترین بذر ذرت خارجی در ایران البته از جهت نوع کشت علوفه ای و یا دو منظوره ها بپردازیم .

معیارهای انتخاب بهترین بذر ذرت خارجی در ایران

شاید در خصوص معیارهای انتخاب بهترین بذر ذرت خارجی در ایران ، تناژ اولین پارامتری باشد که به ذهن هر کشاورزی چه حرفه ای و چه آماتور خطور کند و این پارامتر آنقدر مهم نمایان شود که از فاکتورها و عوامل دیگر موثر بر انتخاب بهترین بذر ذرت خارجی غافل شویم ، عواملی همچون درصد پروتئین ، میزان قند ، میزان فیبر ، ماده خشک و … که از مهمترین عوامل درجه بندی کیفی بذور ذرت در همه دنیا محسوب می شوند .

در انتخاب پارامتر تناژ برای قضاوت درباره انتخاب بهترین بذر ذرت خارجی در ایران همانطور که در مقاله بهترین بذر ذرت خارجی با تناژ بالا نیز اشاره شد ، مهم این است که از چه زاویه ای به موضوع نگاه کنیم ، برای مثال وقتی از زاویه کشاورز به موضوع نگاه میکنیم مهمترین عامل تعیین کننده تناژ تولید است چرا که بر میزان درآمد مالی آن شخص تاثیر مستقیم دارد اما اگر از زاویه مصرف کننده که معمولا دامدار است به موضوع نگاه کنیم قطعا معیارهای کیفی همچون میزان پروتئین ، قند قابل تخمیر ، فیبر موجود در علوفه و … را معیار انتخاب قرار می دهد .

چرا بذر ذرت دکالب 7240 بهترین بذر ذرت خارجی در ایران است ؟

اما با آنچه در بالا اشاره شد ، اگر از زاویه حجم تولید و تناژ عملکردی چه به لحاظ تولید علوفه و چه تولید دانه به موضوع انتخاب بذر ذرت دکالب 7240 به عنوان بهترین بذر ذرت خارجی در ایران بپردازیم باید گفت بذر ذرت دکالب 7240 بر اساس گزارشها و اعلام شرکت آلمانی آمریکایی بایر مونسانتو دارای خصوصیات زیر است :
1- تیپ پایه بلند با ارتفاع حدود 3 متر
2- تعداد 12 تا 19 برگ با شکل کشیده ، نیم افراشته و پهن
3- ساقه استوانه ای کامل قطور با گره های منظم و مقاوم در برابر شکستگی و خوابیدگی
4- تعداد متوسط 2-3 عدد بلال در هر بوته
5- کیفیت بلال ها استثنایی با دانه بندی عالی تا انتهای آن
بر اساس آنچه در بالا اشاره شد و بر حسب استانداردهای موجود در مقایسه بذور مختلف ذرت خارجی در بازار کشاورزی ایران می توان گفت بذر ذرت دکالب 7240 با پتانسیل توان تولید علوفه ای بالای 100 تن علوفه بسیار با کیفیت و تولید بالای 17 تن دانه ذرت می توان به جرات عنوان بهترین بذر ذرت خارجی در ایران را به بذر ذرت دکالب 7240 نسبت داد .

دیدگاهتان را بنویسید